09/08/2020 17:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đem chuông đi đấm nước người (I)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/04/2015 16:14

 

Đem chuông đi đấm nước người,
Đấm cho nó bục mà lôi nó về.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đem chuông đi đấm nước người (I)