21/05/2022 10:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Em đang yêu người khác...”
“Я люблю другого...”

Tác giả: Valery Yakovlevich Bryusov - Валерий Яковлевич Брюсов

Nước: Nga
Đăng bởi Tung Cuong vào 28/11/2021 08:04

 

Nguyên tác

Летний вечер пышен,
Летний вечер снова...
Мне твой голос слышен:
“Я люблю другого”.

Сердца горький трепет
Полон чар былого...
Слышен тихий лепет:
“Я люблю другого”.

Смолкни, праздный ропот!!
Прочь, упрек! Ни слова!..
Слышен, слышен шепот:
“Я люблю другого”.

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Chiều mùa hè rực rỡ,
Chiều hè đẹp nữa lại về...
Tiếng em nói tôi nghe:
“Em đang yêu người khác”

Tim rung lên đắng chát
Toàn chuyện cũ đã qua...
Tiếng thỏ thẻ lại đưa:
“Em đang yêu người khác”

Im đi, tiếng làu bàu vô ích!
Biến mau, chớ nói thêm!...
Tiếng thì thầm rõ hơn:
“Em đang yêu người khác”

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Valery Yakovlevich Bryusov » “Em đang yêu người khác...”