02/07/2022 21:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ tình

Tác giả: Hạnh Mai - Nguyễn Thị Mai

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/03/2010 01:37

 

Đêm qua em mơ ngủ
Viết được câu thơ tình
Thơ tình sao ngắn vậy?
Vẻn vẹn một chữ: ANH
Nguồn: Đám mây bay qua, NXB Hội nhà văn, 2010.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạnh Mai » Thơ tình