23/10/2021 00:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim tiền hoa
金錢花

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2013 17:30

 

Nguyên tác

陰陽為炭地為爐,
鑄出金錢不用模。
莫問人間逞顏色,
不知還解濟貧無。

Phiên âm

Âm dương vi thán địa vi lô,
Chú xuất kim tiền bất dụng mô.
Mạc vấn nhân gian sính nhan sắc,
Bất tri hoàn giải tế bần vô.

Dịch nghĩa

Đêm ngày là than, đất là lò,
Đã sản xuất ra những đồng tiền không cần khuôn đúc.
Đừng hỏi con người có thích vẻ đẹp của hoa,
Mà hãy hỏi xem hoa có giúp ích gì cho người nghèo không ?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng là than, đất là lò nấu
Đã sản ra tiền dẫu không khuôn
Đừng xem người thích chơi bông
Mà xem hoa giúp gì không người nghèo
Kim tiền hoa, một giống hoa gốc cỏ, ra hoa mùa thu, sắc vàng, hình dạng giống đồng tiền, nhưng nhỏ và kém góc cạnh. Nở lúc 12 giờ trưa và tàn vào nửa đêm, nên còn có tên là tý ngọ hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Kim tiền hoa