15/08/2020 01:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đừng có chết mất thì thôi (II)

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/09/2015 04:46

 

Đừng có chết mất thì thôi,
Kìa như cái cóc bôi vôi lại về.
Khảo dị:
Hễ mà chết mất thời thôi,
Sống thì như cóc bôi vôi lại về.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đừng có chết mất thì thôi (II)