29/05/2024 22:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tam Lư miếu
三閭廟

Tác giả: Đới Thúc Luân - 戴叔倫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 14:19

 

Nguyên tác

沅湘流不盡,
屈子怨何深!
日暮秋風起,
蕭蕭楓樹林。

Phiên âm

Nguyên Tương lưu bất tận,
Khuất tử oán hà thâm!
Nhật mộ thu phong khởi,
Tiêu tiêu phong thụ lâm.

Dịch nghĩa

Dòng Nguyên Tương chảy không ngừng
Nỗi oán của Khuất Nguyên sâu biết bao nhiêu!
Buổi chiều cơn gió thu nổi lên
Rừng phong xác xơ ảm đạm

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nguyên Tương dòng chảy mãi
Khuất Tử oán bao sâu
Chiều tối heo may thổi
Rừng phong bát ngát sầu
Tam lư, hay Tam lư đại phu là tên một chức quan, Khuất Nguyên từng giữ chức này. tức Khuất Nguyên (343 tr.CN - 287 tr.CN), người làng Quy Hương, huyện Hưng Sơn, tỉnh Hồ Bắc, thuộc nước Sở cuối thời Chiến Quốc, là người có văn tài và có chí khí. Trước tình thế nước Sở sắp bị nước Tần thôn tính, ông chủ trưong thân Tề chống Tần, nhưng bị bọn thủ cựu dèm pha nên khi ông đang giữ chức Tam lư đại phu ở Hán Bắc (thuộc tỉnh Hà Nam ngày nay) thì bị đày đi Giang nam. Trên đường đi, ông sáng tác nhiều bài thơ còn lưu truyền tới ngày nay... Ông qua sông Nguyên, sông Tương rồi khi tới sông Mịch La quá uất ức nên tự vẫn, người đời thương tiếc lập miếu thờ ông bên sông.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đới Thúc Luân » Tam Lư miếu