17/10/2021 08:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cánh chuồn chuồn ớt

Tác giả: Phạm Thị Mai Khoa

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 02/01/2021 08:40

 

(Ngày đi sơ tán)

Hao gầy một thoáng mong manh
Xà vào ngọn cỏ chòng chành bay lên
Con chuồn chuồn ớt yếu mềm
Mà bay cao thế trên miền lãng du

Hè qua Hà Nội vào thu
Thuở con xa mẹ lời ru thật buồn
Hoa lục bình tím hoàng hôn
Con đùa với cánh chuồn chuồn ngoại ô

Bờ ao vạt cỏ ngây ngô
Làm vui với đám trẻ thơ trong làng
Bờ kia tay vẫy gọi sang
Cho chuồn cắn rốn cả làng biết bơi...

Nhảy tùm xuống uống một hơi
Vẫy vùng mà chẳng biết bơi tý nào
Ước gì có cánh bay cao
Con chuồn chuồn ớt đi vào ước mơ.
Nguồn: Phạm Thị Mai Khoa, Thu Hà Nội (thơ), NXB Thanh Niên, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thị Mai Khoa » Cánh chuồn chuồn ớt