29/06/2022 16:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một con tàu
배 한 척

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 12/12/2011 07:31

 

Nguyên tác

내 마음속 수평선
거기에 그대 두어
언제까지나
그대와 나 사이 배가 떠난다

결코 돌아오지 않는 배가 떠난다
돌아오지 않는
돌아오지 않는

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Tôi để em lại đó
Phía chân trời trong tâm hồn tôi
Giữa tôi và em
Luôn có một con tàu rời bến

Con tàu đã ra đi rồi, chẳng bao giờ quay lại
Đi, đi hẳn
Không về
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Một con tàu