31/01/2023 11:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trường tương tư
長相思

Tác giả: Lang đại gia Tống thị - 郎大家宋氏

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi Vanachi vào 15/03/2007 17:59

 

Nguyên tác

長相思,
久離別。
關山阻,
風煙絕。
臺上鏡文銷,
袖中書字滅。
不見君形影,
何曾有歡悅。

Phiên âm

Trường tương tư,
Cửu ly biệt.
Quan san trở,
Phong yên tuyệt.
Đài thượng kính văn tiêu,
Tụ trung thư tự diệt.
Bất kiến quân hình ảnh,
Hà tằng hữu hoan duyệt.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhớ nhau hoài
Mà cứ xa nhau mãi
Bởi núi non quan ải cách nghìn trùng
Dấu phong yên tin tức tuyệt không
Đài trang điểm gương hồng đã vỡ
Tay áo mỏng chữ mờ thư nhỡ
Bóng hình chàng như ở như đi
Tìm đâu những thuở yêu vì.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lang đại gia Tống thị » Trường tương tư