20/06/2024 08:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đêm nằm héo ruột khô gan

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/04/2015 13:22

 

Đêm nằm héo ruột khô gan,
Trông cho gặp mặt bạn vàng kẻo thương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đêm nằm héo ruột khô gan