29/09/2022 04:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tả hoài kỳ 2
寫懷其二

Tác giả: Cao Biền - 高駢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2008 07:29

 

Nguyên tác

花滿西園月滿池,
笙歌搖曳畫船移。
如今暗與心相約,
不動征旗動酒旗。

Phiên âm

Hoa mãn tây viên nguyệt mãn trì,
Sênh[1] ca dao duệ hoạ thuyền di.
Như kim ám dữ tâm tương ước,
Bất động chinh kỳ động tửu kỳ.

Dịch nghĩa

Đầy vườn tây hoa nở, đầy ao trăng sáng
Tiếng sênh ca khua động, thuyền rẽ sóng băng đi
Nay ngầm ước với lòng mình
Không phất cờ trận mà phất cờ rượu

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Hoa nở vườn tây, trăng đẫm ao
Sênh ca, thuyền rẽ sóng rì rào
Lòng riêng, ta vẫn luôn thầm ước
Cờ trận im, cờ rượu phất cao
[1] Nhạc cụ cổ gồm hai miếng gỗ dùng để gõ nhịp.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Biền » Tả hoài kỳ 2