19/10/2021 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hỏi thăm đó mấy chị em

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2017 09:19

 

Hỏi thăm đó mấy chị em,
Đây ta rọc lá gói nem gửi về.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Hỏi thăm đó mấy chị em