03/08/2020 19:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Và cuối cùng chỉ còn lại En-xa”

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2015 17:27

 

Và cuối cùng chỉ còn lại En-xa
Bao giấc mộng, bấy lần thơ bị giết
Hồn thế kỷ chớp trên nghìn trang viết
Trang vô cùng: Đôi mắt En-xa...
En-xa Tri-ô-lê, người vợ tuyệt vời, nguồn thi hứng vô tận của nhà thơ Pháp nổi tiếng Lu-i A-ra-gông

1990

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » “Và cuối cùng chỉ còn lại En-xa”