28/09/2022 14:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Túc Tử Các sơn bắc thôn
宿紫閣山北村

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2009 01:15

 

Nguyên tác

晨遊紫閣峰,
暮宿山下村。
村老見餘喜,
為餘開一尊。
舉杯未及飲,
暴卒來入門。
紫衣挾刀斧,
草草十餘人。
奪我席上酒,
掣我盤中飧。
主人退後立,
斂手反如賓。
中庭有奇樹,
種來三十春。
主人惜不得,
持斧斷其根。
口稱採造家,
身屬神策軍。
「主人慎勿語,
中尉正承恩!」

Phiên âm

Thần du Tử Các phong,
Mộ túc sơn hạ thôn.
Thôn lão kiến dư hỉ,
Vị dư khai nhất tôn.
Cử bôi vị cập ẩm,
Bạo tốt lai nhập môn.
Tử y hiệp đao phủ,
Thảo thảo thập dư nhân.
Đoạt ngã tịch thượng tửu,
Xiết ngã bàn trung san.
Chủ nhân thoái hậu lập,
Liễm thủ phản như tân.
Trung đình hữu kỳ thụ,
Chủng lai tam thập xuân.
Chủ nhân tích bất đắc,
Trì phủ đoạn kỳ căn.
Khẩu xưng thái tạo gia,
Thân thuộc thần sách quân.
“Chủ nhân thận vật ngữ,
Trung uý chính thừa ân!”

Dịch nghĩa

Buổi sáng lên chơi ngọn Tử Các
Buổi chiều về ngủ nhờ trong xóm dưới chân núi.
Ông lão trong xóm thấy tôi vui lắm
Vì tôi mà mở một tuần rượu.
Nâng chén chưa kịp uống
Quân lính hung hăng đã xông qua cửa.
Mặc binh phục màu tía, tay đao tay rìu
Với thái độ khẩn cấp, đông hơn mười tên.
Chúng cướp chai rượu trong tiệc
Giật thức ăn trên bàn.
Chủ nhà lui vào phía sau đứng
Khoanh tay làm như khách.
Giữa sân có một cây lạ
Trồng đã được ba chục mùa xuân.
Chủ nhà tiếc mà chẳng làm gì được
Bọn chúng dùng rìu chặt đốn gốc.
Miệng nói chặt để làm nhà
Chúng thuộc về “thần sách quân”.
“Chủ nhà coi chừng chớ nói gì
Bọn ta thừa lệnh trung uý”.

Bản dịch của Phan Nghệ

Sáng dạo chơi Tử Các
Chiều về ở xóm đồi
Lão ông mừng thấy tới
Rót cốc rượu đem mời
Nâng cốc chưa hề uống
Lính dữ vào cửa ngoài
Áo đỏ, tay xách búa
Chúng có chừng mười người
Cướp ly rượu trên bàn
Đoạt cả cơm trên mâm
Chắp tay như khách lạ
Lão chủ lủi đứng bên
Cây đầu sân mấy chồi
Bao mươi năm tài bồi
Chủ nhân tiếc sao được
Vác rìu chúng chặt rồi
Miệng hét: "Chặt làm nhà
Ta vốn dòng quan to"
Nhắn lão: "Chớ tranh chấp
Kẻo chúng cậy ơn vua!"
Nguồn: Văn học Trung Quốc (Tài liệu tham khảo - Tập 3)/ NXB Giáo Dục, 1963

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Túc Tử Các sơn bắc thôn