06/10/2023 00:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Vương Hy Chi Phụng Thự tục thiếp
題王羲之鳳墅續帖

Tác giả: Bồ Đạo Nguyên - 蒲道源

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 17:36

 

Nguyên tác

吳山佳處梵王宮,
樓閣崢嶸出斷峰。
不見子雲當日字,
暝煙殘照但聞鐘。

Phiên âm

Ngô sơn giai xứ Phạn Vương cung,
Lâu các tranh vanh xuất đoạn phong.
Bất kiến Tử Vân[1] đương nhật tự.
Minh yên tàn chiếu đãn văn chung.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Cung Phạn Vương Ngô sơn xứ đẹp,
Gác lầu cao chót vót sườn non.
Không thấy chữ Tử Vân ngày trước,
Khói chiều mờ văng vẳng tiếng chuông.
Vương Hy Chi (303-361) là thư pháp gia nổi tiếng đời Đông Tấn. Phụng Thự thiếp là lối viết thiếp do Tằng Hoành Phụ 曾宏父, tự Phụng Thự dật khách 鳳墅逸客, sáng chế, gồm tiền thiếp 12 quyển, tục thiếp 12 quyển.

Tiêu đề có nơi chép là Đề Tiêu tự 題蕭寺 (Đề chùa Tiêu). Chùa Tiêu do Lương Vũ Đế 梁武帝 cho xây, chữ Tiêu do Tiêu Tử Vân viết lối chữ thảo.

[1] Tức Tiêu Tử Vân 蕭子雲 (487-549), nhà sử học, văn học, thư pháp đời Lương ở Nam triều, học thư pháp từ Trí Vĩnh hoà thượng 智永和尚, là cháu mấy đời của Vương Hy Chi, chuyên viết lối chữ thảo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bồ Đạo Nguyên » Đề Vương Hy Chi Phụng Thự tục thiếp