08/12/2022 17:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Héo mòn một xâu

Tác giả: Nguyễn Vĩnh Tiến

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trâm Anh vào 01/01/2008 07:20

 

Cười cười một chuỗi
Ta thử bụng ta
Có mùa thóc lép
Lợp trên mái nhà
Có mùa hoa cà
Tự nhiên tím tái

Bà ví lông gà
Vàng như vườn cải
Ông ví mặt trời
Như lời mối lái
Ta ví tình ta
Như trò nghịch dại
Ta lên kẻ chợ
Có buôn được đâu
Khi về lúc lắc
Héo mòn một xâu
Qua đò lộn túi
Anh lái gật đầu.
Bài thơ này được giải thưởng Thơ hay báo Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1993. Bài thơ sau đó đã được Nguyễn Vĩnh Tiến phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Vĩnh Tiến » Héo mòn một xâu