21/05/2022 11:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Than thở một mình tính không ngủ được bài 3

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/12/2013 11:47

 

Chẳng trách gì ai chỉ trách mình,
Vì mình nhầm lỗi uổng tài tình.
Miệng cười ghê gớm đen pha bạc,
Đống cát lô nhô sỏi với sành.
Toan, dạ ấy phơi, lòng ấy tỏ,
Nhưng chân chưa vững bước chưa lanh.
Hỏi trời, trời biết say hay tỉnh,
Muốn hét to lên, lại ngậm thinh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Than thở một mình tính không ngủ được bài 3