01/02/2023 20:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giáp Thân trung thu ngụ Hà Nội hữu cảm ký đồng niên cử nhân Ngô (Kim Cổ nhân)
甲申中秋寓河內有感寄同年舉人吳(金鼓人)

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2017 18:02

 

Nguyên tác

十年此地此中秋,
城郭依依景已殊。
白燭紅燈迷遠近,
素冠青蓋雜誰吾。
蘇江有恨濤聲急,
濃嶺無情夜月孤。
夜禁近聞嚴肅甚,
詩翁曾憶舊遊不?

Phiên âm

Thập niên thử địa, thử trung thu,
Thành quách y y cảnh dĩ thù.
Bạch chúc hồng đăng mê viễn cận,
Tố quan thanh cái tạp thuỳ ngô.
Tô giang hữu hận đào thanh cấp,
Nùng lĩnh vô tình dạ nguyệt cô.
Dạ cấm cận văn nghiêm túc thậm,
Thi ông tằng ức cựu du phầu?

Dịch nghĩa

Mười năm về trước ta ở nơi đây, cũng tết trung thu này,
Thành quách còn y nguyên, nhưng cảnh đã khác.
Nến trắng, đèn đỏ, lấp loáng như gần như xa,
Mũ trắng, dù xanh, lẫn lộn ta với người.
Sông Tô như giận, tiếng sóng vỗ dồn dập,
Núi Nùng vô tình, mảnh trăng đêm lẻ loi.
Lệnh cấm đi đêm, gần đây nghe nói gắt gao lắm,
Nhà thơ có còn nhớ cuộc chơi trước kia không?

Bản dịch của Nguyễn Văn Tú

Nơi này thu trước, chục năm qua,
Thành quách còn nguyên, cảnh khác xa.
Nến bạch đèn hồng soi lấp loáng,
Dù xanh mũ trắng lẫn Tây ta.
Tô giang sóng dậy hờn sôi sục,
Nùng lĩnh trăng treo bóng lững lờ.
Lệnh cấm đi đêm nghe ngặt lắm,
Nhớ chăng chốn cũ thú đề thơ?
Rút từ Quế Sơn thi tập (A.469).

Cử nhân Ngô tức ông Ngô Văn Dạng, người làng Kim Cổ, huyện Thọ Xương, đỗ cử nhân đồng khoa với Nguyễn Khuyến.

Nguồn:
1. Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994
2. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005
Nguồn: Cao Tự Thanh, Việt Nam bách gia thi, NXB Văn hoá Sài Gòn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Giáp Thân trung thu ngụ Hà Nội hữu cảm ký đồng niên cử nhân Ngô (Kim Cổ nhân)