26/06/2024 02:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biện hà dạ hành
汴河夜行

Tác giả: Trịnh Giải - 鄭獬

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/08/2014 15:57

 

Nguyên tác

汴流長恐日夜落,
夜行愁殺刺船郎。
櫓聲驚破老龍睡,
船底觸翻明月光。
大兒燈下尋難字,
小女窗間學翦裳。
自笑病夫無所事,
一尊身世兩相忘。

Phiên âm

Biện lưu trường khủng nhật dạ lạc,
Dạ hành sầu sát thứ thuyền lang.
Lỗ thanh kinh phá lão long thuỵ,
Thuyền để xúc phiên minh nguyệt quang.
Đại nhi đăng hạ tầm nan tự,
Tiểu nữ song gian học tiễn thường,
Tự tiếu bệnh phu vô sở sự,
Nhất tôn thân thế lưỡng tương vương.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sông Biện trôi đêm ngày đổ xuống
Thuyền ban đêm buồn chết người đi
Tiếng chèo phá rồng già nằm ngủ
Đáy húc nghiêng làm bóng trăng di
Tìm chữ khó dưới đèn trưởng tử
Học may xiêm gái út khoang trong
Tự cười mình bệnh nhân vô sự
Nâng chén lên, thân thế chẳng còn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Giải » Biện hà dạ hành