25/05/2022 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thanh

Tác giả: Thôi Đồ - 崔塗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/05/2014 16:01

 

Nguyên tác

歡戚猶來恨不平,
此中高下本無情。
韓娥絕唱唐衢哭,
盡是人間第一聲。

Phiên âm

Hoan thích do lai hận bất bình,
Thử trung cao hạ bản vô tình.
Hàn Nga[1] tuyệt xướng, Đường Cù[2] khốc,
Tận thị nhân gian đệ nhất thanh.

Dịch nghĩa

Người thấy vui hoặc buồn không giống nhau,
Vì âm thanh vốn vô tình không hay không dở.
Giọng hát của Hàn Nga, và tiếng khóc thảm thiết của Đường Cù,
Đều là âm thanh tuyệt vời hạng nhất của nhân gian vậy.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cùng một âm vui buồn cảm khác
Vốn vô tình không thấp không cao
Cù Đường khóc, Hàn Nga ca
Đều là đệ nhất âm ba trên đời
[1] Cô gái nước Hàn thời Chiến Quốc tên Nga, có giọng ca rất hay.
[2] Một ẩn sĩ thân thiết với Bạch Cư Dị. Khi nghe tin họ Bạch bị biếm đi Giang Châu, ông cất tiếng khóc thảm thiết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đồ » Thanh