04/12/2020 02:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đã có lúc chút bụi này là con người ấy
This dust was once the man

Tác giả: Walt Whitman

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 12/04/2008 04:44

 

Nguyên tác

This dust was once the man,
Gentle, plain, just and resolute, under whose cautious hand,
Against the foulest crime in history known in any land or age,
Was saved the Union of these States.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Đã có lúc chút bụi này là con người ấy
Giản dị, công bằng, dễ yêu và kiên quyết
Dưới bàn tay thận trọng của người
Cả Liên Bang này đã được cứu
Ra khỏi tội ác ghê tởm nhất trong lịch sử
Ở bất cứ nơi nào và ở bất cứ thời đại nào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Walt Whitman » Đã có lúc chút bụi này là con người ấy