21/08/2022 04:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh buồn cưỡi ngựa buông cương

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 16:46

 

Anh buồn cưỡi ngựa buông cương
Thấy em bạn cũ tình thương cạn rồi
Giậm chân ba tiếng kêu trời
Cớ sao bạn ngọc đổi dời hai phương
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh buồn cưỡi ngựa buông cương