01/02/2023 16:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú tứ nguyệt sơn hoa
賦四月山花

Tác giả: Ngô Thì Nhậm - 吳時任

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2020 14:41

 

Nguyên tác

為愛林泉景物佳,
不將玉佩換金釵。
東坡赤壁曾先佔,
西子紅樓未下來。
白地豈愁嚴暑妒,
皇天多與霈霖栽。
使華周道爭先接,
頻送清香到驛梅。

Phiên âm

Vị ái lâm tuyền cảnh vật giai,
Bất tương ngọc bội hoán kim thoai (thoa).
Đông Pha Xích Bích tằng tiên chiếm,
Tây Tử hồng lâu vị há lai.
Bạch địa khởi sầu nghiêm thử đố,
Hoàng thiên đa dữ bái lâm tài.
Sứ hoa chu đạo tranh tiên tiếp,
Tần tống thanh hương đáo dịch mai.

Dịch nghĩa

Vì cảnh vật đẹp tươi mà yêu rừng suối,
Nên không đem thoa vàng đổi ngọc bội đeo.
Đông Pha chơi Xích Bích, từng chiếm trước,
Tây Thi chốn lầu hồng, chưa hạ gót chân.
Đất bạc lo chi nắng gắt ghét ghen,
Trời cao vun sới nhiều bằng cơn mưa dào dạt.
Trên đường sứ đi, đua nhau đón trước,
Hương thơm trong mát luôn đưa đến trạm mai.

Bản dịch của Lâm Giang

Vì yêu cảnh đẹp chốn rừng khe,
Ngọc bội chẳng đem đổi lấy thoa.
Chiếm trước Đông Pha chơi Xích Bích,
Thường tranh Tây Tử xuống lầu hoa.
Lo chi đất bạc, nhiều cơn nắng,
Trời vẫn ban cho những trận mưa.
Đường sứ hoa đưa chào đón trước,
Mùi thơm thoang thoảng trạm mai đưa.
Nguyên chú: Tức hoa đỗ quyên.

Nguồn: Ngô Thì Nhậm toàn tập (tập III), NXB Khoa học xã hội, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Nhậm » Phú tứ nguyệt sơn hoa