22/09/2021 18:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thân chị như cánh hoa sen

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi @Lá@ vào 22/03/2008 09:05

 

Thân chị như cánh hoa sen,
Chúng em như bèo bọt chẳng chen được vào.
Lạy trời cho cả mưa rào,
Cho sấm, cho chớp, cho bão to gió lớn,[1]
Cho sen chìm xuống, bèo trèo lên trên!
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
[1] Khảo dị: có bản không chép câu này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thân chị như cánh hoa sen