08/05/2021 02:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá thiết thụ lâm
過鐵樹林

Tác giả: Phùng Khắc Khoan - 馮克寬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi dt@n vào 24/08/2019 08:05

 

Nguyên tác

擎天枝幹鬱森森,
傲雪凌霜鐵石心。
廊廟今求梁棟用,
大才夫豈久山林。

Phiên âm

Kình thiên chi cán uất sâm sâm,
Ngạo tuyết lăng sương thiết thạch tâm.
Lang miếu kim cầu lương đống dụng,
Đại tài phu khởi cửu sơn lâm

Dịch nghĩa

Rừng lim um tùm thân cành như cột chống trời
Ngạo nghễ với tuyết, với sương, lòng thật sắt đá
Nay triều đình đang tìm làm rường cột
Thứ gỗ tốt như lim này sao lại ở mãi nơi rừng sâu?

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Thân lá tươi xanh cột chống trời
Thép gang ngạo nghễ tuyết sương phơi
Triều đình đang kiếm cây rường cột
Gỗ tốt rừng sâu mãi lánh đời?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phùng Khắc Khoan » Quá thiết thụ lâm