27/01/2022 03:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng Giang Nam kỳ 1
望江南其一

Tác giả: Kim đức thục - 金德淑

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/04/2020 11:57

 

Nguyên tác

春睡起,
積雪滿燕山。
萬里長城橫縞帶,
六街燈火已闌珊。
人立薊樓間。

Phiên âm

Xuân thuỵ khởi,
Tích tuyết mãn Yên San.
Vạn lý trường thành hoành cảo đới,
Lục nhai đăng hoả dĩ lan san.
Nhân lập kế lâu gian.

Bản dịch của Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm

Xuân ngủ dậy,
Tuyết chất đầy Yên San.
Vạn dặm trường thành chít khăn tang,
Sáu phố lên đèn nhấp nháy.
Người dựa trên ngọc lâu.
Theo Bản sự từ, khi nhà Nam Tống mất, Lý sinh người Chương Khâu vẫn lưu lạc trong trạm dịch ở Yên Sơn. Một đêm sáng trăng, Lý sinh ngâm một bài thơ, sau đó lắng nghe thấy tiếng đàn bà thổn thức bèn tới hỏi nguồn cơn. Người đàn bà đó là Kim đức thục, là cung nữ cũng cùng phận bị quân Nguyên đưa lên đây rồi không về nam được. Nàng hỏi bài thơ Lý sinh vừa ngâm, Lý sinh nói “Bài thơ đó không phải ta làm. Trên đường bị giải lên bắc, ngồi cùng thuyền có một người Hàng Châu thường đọc bài thơ này. Nay dưới trăng ta nhớ lại đọc cho qua đêm dài.” Nàng không ngăn được nước mắt nói “Bài thơ này của Vương chiêu nghi làm đưa tiễn Uông Thuỷ Vân khi về nam. Bọn thiếp ai cũng làm thơ từ tặng. Thiếp cũng làm bài Vọng Giang Nam.” Căn cứ vào trình tự thời gian, có thể Lý sinh không bị dẫn lên bắc cùng Kim đức thục năm 1276, mà là lần sau vào năm 1279.

Uông Nguyên Lượng 汪元量 (1241-1317) tự Đại Hữu 大有, hiệu Thuỷ Vân 水雲, người Tiền Đường (nay là Hàng Châu, Chiết Giang), làm thầy dạy hát trong cung. Khi nhà Nguyên diệt Nam Tống, ông bị bắt đưa lên bắc (năm 1276). Sau ông làm đạo sĩ, trở về nam ẩn cư tại Lư Sơn.

Kim đức thục cùng ở trong đoàn tuỳ tùng nhà Tống bị nhà Nguyên bắt lên bắc với Uông Nguyên Lượng. Khi Uông xuất gia và được trở về nam, có lẽ các cung nữ làm tiệc rượu đưa tiễn. Ông có làm bài thơ Nam quy đối khách 南歸對客. Ngoài ra có các bài thơ của Diệp Tĩnh Tuệ 葉靜慧, Chương Diệu Ý 章妙懿, Vương Thanh Huệ 王清惠 (Vương chiêu nghi 王昭儀) cũng làm đưa tiễn.
Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim đức thục » Vọng Giang Nam kỳ 1