03/12/2021 23:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồ Đông tự hoài cổ
蒲東寺懷古

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 19:42

 

Nguyên tác

小紅骨賤最身輕,
私掖偷攜強撮成。
雖被夫人時吊起,
已經勾引彼同行。

Phiên âm

Tiểu hồng cốt tiện tối thân khinh,
Tư dịch thâu huề cường toát thành.
Tuy bị phu nhân thì điếu khởi,
Dĩ kinh câu dẫn bỉ đồng hành.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Tiểu hồng hèn hạ phận tôi đòi,
Lẻn lút đưa đi ghép lứa đôi;
Thôi mẫu dù tra ra việc ấy,
Ả kia đã bị rủ đi rồi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Bồ Đông tự hoài cổ