12/08/2020 17:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ cha chi rứa mẹ cha

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 22:07

 

Mẹ cha chi rứa mẹ cha,
Nơi gần không gả, nơi xa đem vào.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Mẹ cha chi rứa mẹ cha