26/10/2020 11:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Bá Thời sở hoạ cung nữ
題伯時所畫宮女

Tác giả: Hàn Câu - 韓駒

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Hà Như vào 02/01/2013 09:53

 

Nguyên tác

睡起昭陽黯淡妝,
不知緣底背斜陽。
若教轉盼一回首,
三十六宮無粉光。

Phiên âm

Thuỵ khởi Chiêu Dương ảm đạm trang,
Bất tri duyên để bối tà dương.
Nhược giao chuyển phán nhất hồi thủ,
Tam thập lục cung vô phấn quang.

Dịch nghĩa

Ở cung Chiêu Dương ngủ dậy, phai nhạt trang điểm
Chẳng hiểu vì sao lại quay lưng lại với nắng chiều
Nếu chỉ một lát quay đầu lại nhìn
Ba mươi sáu cung không mầu phấn nào sánh bằng

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chiêu Dương ngủ dậy điểm trang nhòa
Chẳng biết sau lưng ngoảnh ánh tà
Nếu để quay đầu nhìn chốc lát
Phấn mầu này dám đọ cung Vua
Bài này tuyển từ Lăng Dương tập quyển 4, bản Tứ khố toàn thư. Lý Bá Thời tên là Công Lân, hoạ gia nổi tiếng Bắc Tống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Câu » Đề Bá Thời sở hoạ cung nữ