09/08/2022 11:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bó hoa
Bouquet

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 08/05/2022 14:58

 

Nguyên tác

Gather quickly
Out of darkness
All the songs you know
And throw them at the sun
Before they melt
Like snow

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Nhanh nhanh gom góp cho nhanh
Ngoài kia bóng tối vây quanh mất rồi
Mọi bài hát em biết thôi
Và quăng chúng vào mặt trời xa xăm
Trước khi mà chúng chảy tan
Như hoa tuyết trắng hàng hàng tuôn rơi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Bó hoa