04/02/2023 18:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kim Cốc viên
金谷園

Tác giả: Đỗ Mục - 杜牧

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2005 01:57

 

Nguyên tác

繁華事散逐香塵,
流水無情草自春。
日暮東風怨啼鳥,
落花猶似墮樓人。

Phiên âm

Phồn hoa sự tán trục hương trần,
Lưu thuỷ vô tình thảo tự xuân.
Nhật mộ đông phong oán đề điểu,
Lạc hoa do tự truỵ lâu nhân[1].

Dịch nghĩa

Những việc phồn hoa đã tan tác theo lớp bụi thơm
Nước vô tình chảy, cỏ cứ tự tươi thắm
Chiều về chim kêu ai oán trong gió đông
Hoa rụng mà còn như người nào (năm xưa) nhảy xuống lầu

Bản dịch của Nguyen gia Dinh

Chuyện đời theo bụi trần bay,
Nước trôi hờ hững cỏ cây mơ mòng.
Hoàng hôn chim oán gió đông,
Hoa rơi thấp thoáng bóng hồng lầu xưa.
Kim Cốc viên ở huyện Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Đời Tấn, nhà hào phú Thạch Sùng có người thiếp xinh đẹp tên là Lục Châu. Tôn Tú yêu cầu Thạch Sùng tặng cho người thiếp này, Thạch Sùng khước từ. Vì việc này Thạch Sùng bị Tôn Tú gièm pha với Triệu Vương Luân và bị giết chết.

[1] Thạch Sùng đang yến tiệc trên lầu, bị Tôn Tú gièm quân lính lại bắt tội, Thạch Sùng nói với người thiếp Lục Châu: “Ta vì nàng mà đắc tội với người”. Lục Châu khóc thưa: “Xin chết trước mặt chàng”. Bèn nhảy xuống lầu tự tử.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Mục » Kim Cốc viên