06/12/2021 21:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếng nói của tình yêu
Speaking of Love

Tác giả: Edward Estlin Cummings

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 13/09/2021 16:52

 

Nguyên tác

Speaking of love (of
which Who knows the
meaning; or how dreaming
becomes
if your heart’s mind) i
guess a grassblade
Thinks beyond or
around (as poems are
made) Our picking it. this
caress that laugh
both quickly signify
life’s only half (through
deep weather then
or none let’s feel
all) mind in mind flesh
In flesh succeeding disappear

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Tình yêu (ai
biết mà ngờ
nghĩa; làm sao để giấc mơ
hiện hình
lý lẽ tim em nếu) anh
đoán rằng đó chỉ là nhành cỏ thôi
Nghĩ xa hơn để thêm lời
xung quanh (là cả một trời thơ say
để) đôi ta nhặt. nơi đây
vuốt ve cười thoả cho dài ngất ngây
cả hai nhanh chóng phơi bày
đời là một nửa (xuyên
ngay tiết trời
chẳng ai, ngoài chúng ta thôi
cùng) đem tâm trí kết đôi hình hài
Cho xương thịt hoá tan bay

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Edward Estlin Cummings » Tiếng nói của tình yêu