08/08/2022 18:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngẫu thư phiến diện
偶書扇面

Tác giả: Văn Ngạn Bác - 文彥博

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2019 22:39

 

Nguyên tác

人生七十古來稀,
老境來侵老病隨。
自算愚年垂九十,
也須慙愧耳聾遲。

Phiên âm

Nhân sinh thất thập cổ lai hy[1],
Lão cảnh lai xâm lão bệnh tuỳ.
Tự toán ngu niên thuỳ cửu thập,
Dã tu tàm quý nhĩ lung trì.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đời người bảy chục hiếm thay,
Cái già ập đến theo ngay bịnh già.
Chín mươi tuổi tính cũng ra,
Lỗ tai điếc đặc thật là hổ ngươi.
[1] Câu thơ của Đỗ Phủ trong bài Khúc giang 曲江.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Văn Ngạn Bác » Ngẫu thư phiến diện