23/10/2021 17:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan kỳ vũ
觀祈雨

Tác giả: Lý Ước - 李約

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2008 02:00

 

Nguyên tác

桑條無葉土生煙,
簫管迎龍水廟前。
朱門幾處看歌舞,
猶恐春陰咽管弦。

Phiên âm

Tang điều vô diệp thổ sinh yên,
Tiêu quản nghênh long thuỷ miếu tiền.
Chu môn kỷ xứ khan ca vũ,
Do khủng xuân âm yết quản huyền.

Dịch nghĩa

Cành dâu trụi lá, đất bốc hơi
Trước miếu thờ thần nước, tiếng sáo nghênh đón long vương
Nhưng ở những nơi giàu có, ăn chơi, người ta mải múa hát
Lại sợ cái mát dịu ngày xuân làm lơi tiếng đàn sáo

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Cành dâu trụi lá, đất bay hơi
Miếu cúng long vương, sáo rộn trời
Riêng chốn ăn chơi say múa hát
Sợ ngày xuân dịu sáo đàn lơi
Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, Vũ Minh Tân tuyển dịch, NXB Thế giới, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ước » Quan kỳ vũ