29/01/2023 09:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu hành nhập Hưng Yên
舟行入興安

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2014 20:30

 

Nguyên tác

百里輕舟疾,
籐州放遠帆。
大江分宇宙,
雄鎮空東南。
霜失花陽店,
煙虛半月潭。
繁花風物舊,
遺老至今談。

Phiên âm

Bách lý khinh chu tật,
Đằng Châu[1] phóng viễn phàm.
Đại giang[2] phân vũ trụ,
Hùng trấn khống đông nam.
Sương thất Hoa Dương[3] điếm,
Yên hư Bán Nguyệt[4] đàm.
Phồn hoa[5] phong vật cựu,
Di lão chí kim đàm.

Bản dịch của Ngô Linh Ngọc

Trăm dặm lướt thuyền nhẹ
Đằng Châu buồm vút bay
Sóng lớn chia trời đất
Trấn cõi đông nam này
Điếm Hoa Dương sương loá
Đầm Bán Nguyệt khói dày
Đất phồn hoa tự cổ
Còn nhắc mãi đến nay
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004
[1] Tên cũ của Hưng Yên. Thời thập nhị sứ quân, Phạm Phòng Át đã chiếm cứ vùng này.
[2] Có thể là sông Cái, tên dân gian của sông Hồng.
[3] Chưa rõ ở đâu.
[4] Theo "Đồng Khánh dư địa chí", bản đồ tỉnh Hưng Yên cho thấy hồ nằm sát bờ sông, phía tay thành tỉnh Hưng Yên, rộng chừng 3 mẫu.
[5] Chỉ phố Hiến ở Đằng Châu. Tục ngữ: "Thứ nhất kinh kỳ, thứ nhìn phố Hiến". Đây là nơi buôn bán từ thế kỷ XVII, XVIII, thương thuyền các nước qua lại và trở thành nơi phong nguyệt phồn hoa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Chu hành nhập Hưng Yên