31/03/2023 23:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tha thẩn

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 20/11/2015 21:07

 

Xuống non tìm vết nụ cười
Lại lên non kiếm hoa thời ban sơ
Bỗng ta gặp một kẻ khờ
Là ta tha thẩn bên bờ thời gian

Về sông ngóng chuyến đò ngang
Ta cùng bờ bến một tràng giang xanh
Ở đâu trong cõi vô thanh
Hương loài hoa núi thoảng nhanh qua chiều
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đêm mưa (thơ), NXB Trẻ, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Tha thẩn