13/04/2024 23:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái cát 1
采葛 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 15:24

 

Nguyên tác

彼采葛兮,
一日不見,
如三月兮!

Phiên âm

Bỉ thái yết (cát) hề.
Nhất nhật bất kiến,
Như tam nguyệt hề.

Dịch nghĩa

Người kia đi hái dây sắn (dây đay).
Một ngày mà không thấy nhau,
Thì đằng đẵng như ba tháng vậy.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Kìa người hái sắn hái đay,
Trông nhau không thấy một ngày thương tư.
Lâu như ba tháng đợi chờ.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

thái cát (đọc yết cho hợp vận): hái dây sắn, dây đay để dệt vải thô, vải mịn. Ấy là đứa dâm bôn nói táhc như thế để ra đi, cho nên nhân thế chỉ người ấy mà nói tưởng nhớ quá sâu đậm, chưa lâu mà tưởng lâu như vậy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thái cát 1