06/08/2020 03:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu sơn tiêu vọng
秋山霄望

Tác giả: Nguyễn Khuyến - 阮勸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 11:11

 

Nguyên tác

八面村墟一嵿孤,
纔登萬象入中都。
風輕雲弄嫦娥影,
霧霽天高北斗樞。
品物一天金世界,
江山四顧玉輿圖。
霜鳴何處秋聲答,
喚起歐陽藻思蘇。

Phiên âm

Bát diện thôn khư nhất đính cô,
Tài đăng vạn tượng nhập trung đô.
Phong khinh vân lộng Thường Nga ảnh,
Vụ tễ thiên cao Bắc Đẩu khu.
Phẩm vật nhất thiên kim thế giới,
Giang sơn tứ cố ngọc dư đồ.
Sương minh hà xứ thu thanh đáp,
Hoán khởi Âu Dương[1] tháo tứ tô.

Dịch nghĩa

Giữa tám mặt xóm làng, một ngọn núi đứng trơ trọi,
Vừa leo lên thấy muôn vàn hình tượng hướng về chính giữa.
Gió nhẹ, mây giỡn bóng Hằng Nga,
Mù tan, trục Bắc Đẩu nhô cao trên vòm trời.
Đầy trời phẩm vật như một thế giới vàng,
Bốn mặt giang sơn như bản địa đồ ngọc.
Sương rơi thánh thót, tiếng thu ở đâu đáp lại,
Gợi dậy tứ văn đẹp đẽ của Âu Dương.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Mắt thu tám mặt xóm làng quanh,
Chót vót non cao đứng một mình
Gió nhẹ bóng trăng vờn khói bạc,
Mù quang chuôi đẩu gác mây xanh.
Một trời cảnh vật vàng tô vẻ,
Bốn mặt giang sơn ngọc chuốt hình.
Hoà với tiếng thu, sương thánh thót,
Âu Dương phú ấy gợi bao tình.
Tuyển từ Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864).

Nguồn:
1. Nguyễn Văn Huyền, Nguyễn Khuyến – Tác phẩm, NXB Khoa học xã hội, 1984
2. Nguyễn Huệ Chi, Thi hào Nguyễn Khuyến: đời và thơ, NXB Giáo dục, 1994
3. Trần Văn Nhĩ, Tuyển tập thơ chữ Hán Nguyễn Khuyến, NXB Văn nghệ, 2005
[1] Tức Âu Dương Tu, người Lư Lăng nhà Tống, có bài Thu thanh phú nổi tiếng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Khuyến » Thu sơn tiêu vọng