02/07/2022 23:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang đình Vương Lãng Châu diên tiễn Tiêu Toại Châu
江亭王閬州筵餞蕭遂州

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 18:50

 

Nguyên tác

離亭非舊國,
春色是他鄉。
老畏歌聲斷,
愁隨舞曲長。
二天開寵餞,
五馬爛生光。
川路風煙接,
俱宜下鳳凰。

Phiên âm

Ly đình phi cựu quốc,
Xuân sắc thị tha hương.
Lão uý ca thanh đoạn,
Sầu tuỳ vũ khúc trường.
Nhị thiên khai sủng tiễn,
Ngũ mã lạn sinh quang.
Xuyên lộ phong yên tiếp,
Câu nghi há phượng hoàng.

Dịch nghĩa

Đình chia tay không phải là quê cũ,
Sắc xuân đúng là xứ người.
Già nên sợ tiếng ca đứt đoạn,
Sầu nối theo điệu múa mà kéo dài ra.
Ân nhân mở tiệc tiễn hành,
Quan thái thú rực rỡ toả hào quang.
Đường sông tiếp với gió khói,
Cũng tựa như phượng hoàng hạ cánh vậy.

Bản dịch của Phạm Doanh

Làng cũ chẳng rời bỏ,
Sắc xuân chính xứ người.
Già sợ tiếng ca đứt,
Buồn theo múa kéo dài.
Ân nhân mở tiệc tiễn,
Thái thú nét sáng ngời.
Đường sông tiếp gió khói,
Giống hệt phượng hoàng thôi.
(Năm 764)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Giang đình Vương Lãng Châu diên tiễn Tiêu Toại Châu