24/01/2022 07:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng hôn

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 25/06/2008 00:35

 

Ve sầu buồn hát lá đa
Hoàng hôn già vớt phù sa bồi tình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Hoàng hôn