03/08/2020 19:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chẳng chua cũng thể là chanh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 23:06

 

Chẳng chua cũng thể là chanh,
Chẳng ngọt cũng thể cam sành chín cây.
Muốn cho có đấy có đây,
Sơn lâm chưa dễ một cây nên rừng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chẳng chua cũng thể là chanh