23/10/2021 10:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cái cò

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2008 19:20

 

Nguyên tác

鹭!鹭!
你自从哪儿飞来?
你要向哪儿飞去?
你在空中画了一个椭圆,
突然飞下海里,
你又飞向空中去。
你突然又飞下海里,
你又飞向空中去。
雪白的鹭!
你到底要飞向哪儿去?

Bản dịch của Phan Văn Các

Cái cò ơi! Cái cò ơi!
Từ đâu mày bay tới ?
Hướng naog mày bay đi ?
Giữa trời cao mày vẽ hình bầu dục
Thình lình mày sà xuống nước
Rồi mày bay vút lên không
Mày lại thình lình sà xuống nước
Rồi mày lại vút lên không
Cái cò mày trắng như bông!
Mày bay mày lượn cuối cùng về đâu ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Cái cò