07/12/2021 04:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoán khê sa - Tống Nhân Giác Tiên
浣溪沙-送因覺先

Tác giả: Huệ Hồng thiền sư - 惠洪禪師

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/09/2014 03:36

 

Nguyên tác

南澗茶香笑語新,
西州春漲小舟橫。
困頓人歸爛熳晴。

天迥遊絲長百尺,
日高飛絮滿重城。
一番花信近清明。

Phiên âm

Nam giản trà hương[1] tiếu ngữ tân,
Tây châu xuân trướng tiểu chu hoành.
Khốn đốn nhân quy lạn mạn tình.

Thiên quýnh du ty trường bách xích,
Nhật cao phi nhứ mãn trùng thành.
Nhất phiên hoa tín cận thanh minh.

Bản dịch của Nguyễn Đương Tịnh

Trà khe nam ngát giọng êm thanh
Xuân ấm tây châu lá thuyền tình
Mệt mỏi thầy về trời sáng đẹp

Chân mây trăm dặm liễu ru mành
Trắng xoá thành xây hoa bừng nắng
Gặp nhau xin hẹn tiết thanh minh
[1] Người xưa pha trà thường dùng nước suối.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huệ Hồng thiền sư » Hoán khê sa - Tống Nhân Giác Tiên