03/08/2020 19:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi lính Tây bang, lòng cay đắng như gừng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/06/2015 08:41

 

Đi lính Tây bang, lòng cay đắng như gừng,
Đường xa vạn dặm xin đừng nhớ thương.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đi lính Tây bang, lòng cay đắng như gừng