25/05/2024 15:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Cao tam thập ngũ thư ký
寄高三十五書記

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 12:01

 

Nguyên tác

嘆惜高生老,
新詩日又多。
美名人不及,
佳句法如何。
主將收才子,
崆峒足凱歌。
聞君已朱紱,
且得慰蹉跎。

Phiên âm

Thán tích Cao sinh lão,
Tân thi nhật hựu đa.
Mĩ danh nhân bất cập,
Giai cú pháp như hà?
Chủ tướng thu tài tử,
Không Đồng túc khải ca?
Văn quân dĩ chu phất,
Thả đắc uỷ sa đà.

Dịch nghĩa

Than tiếc cho lão già họ Cao,
Thơ mới ngày càng nhiều.
Danh thơm người không theo kịp,
Câu thơ đẹp làm sao để bắt chước.
Vị chỉ huy thu nhận người giỏi,
Nơi Không Đồng đủ để ca ngợi sự thành công hay chưa.
Nghe nói ông đã được mang choàng đỏ,
Thế đã được yên lòng mà thảnh thơi?

Bản dịch của Phạm Doanh

Tiếc cho già họ Cao,
Thơ mới ngày càng nhiều.
Tiếng thơm người chẳng kịp,
Câu hay học ra sao.
Chỉ huy nhận kẻ giỏi,
Không Đồng xứng công lao.
Nghe ông có gù đỏ,
Như thế đỡ lao đao.
(Năm 753)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ký Cao tam thập ngũ thư ký