29/03/2023 19:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan Vĩnh Lạc công chúa nhập phiên
觀永樂公主入蕃

Tác giả: Tôn Địch - 孫逖

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/09/2008 04:27

 

Nguyên tác

邊地鶯花少,
年來未覺新。
美人天上落,
龍塞始應春。

Phiên âm

Biên địa oanh hoa thiểu,
Niên lai vị giác tân.
Mỹ nhân thiên hạ lạc,
Long tái thuỷ ưng xuân.

Dịch nghĩa

Ở biên giới chim oanh và hoa ít ỏi
Năm mới tới mà chẳng thấy gì tươi thắm
Người đẹp từ cõi trời xuống
Ải Long mới có chút vẻ xuân

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Oanh hoa biên giới ít
Năm mới chẳng thanh tân
Người đẹp trên trời xuống
Long thành thắm vẻ xuân
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Địch » Quan Vĩnh Lạc công chúa nhập phiên