19/01/2022 02:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giải thích

Tác giả: Trần Nhuận Minh

Thể thơ: Thơ mới; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi nam thanh trường vào 22/02/2010 19:25

 

Sông bay
       núi bay
               ngàn xưa bay
Nàng tiên dung
        khoả thân
               đi trong mây
Vòm ngực trắng
        Ối chao
              Mát và mềm
                  Như lửa
Một dải trần gian
         thánh thót
              những giọt sữa
                Vịnh hạ Long!
Nguồn: Nhà thơ và hoa cỏ (Tái bản lần thứ 9), NXB Đồng Nai, 2002.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Nhuận Minh » Giải thích