17/10/2021 10:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý giám trạch kỳ 1
李監宅其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 01:09

 

Nguyên tác

尚覺王孫貴,
豪家意頗濃。
屏開金孔雀,
褥隱繡芙蓉。
且食雙魚美,
誰看異味重。
門闌多喜色,
女婿近乘龍。

Phiên âm

Thượng giác vương tôn quý,
Hào gia ý phả nùng.
Bình khai kim khổng tước,
Nhục ẩn tú phù dung.
Thả thực song ngư mỹ[1],
Thuỳ khán dị vị trùng.
Môn lan đa hỉ sắc,
Nữ tế cận thừa long[2].

Dịch nghĩa

Vẫn biết con cháu nhà vua là sang trọng rồi,
Thêm nhà giầu ý lại càng phè phỡn.
Mở rèm thấy hình chim công bằng vàng,
Nệm dấu đoá hoa sen thêu năm mầu.
Khi ăn đã có chậu nước rửa tay hình cặp cá đẹp,
Thì ai còn nhận ra thức ăn có vị trùng nhau.
Cửa nhà lắm tin vui,
Như sắp có được chàng rể quý.

Bản dịch của Phạm Doanh

Vốn biết hoàng tộc sang,
Nhà giàu, càng thoà ý.
Rèm mở chim công vàng,
Nệm in hoa sen loé.
Cặp cá đẹp khi ăn,
Ai dễ thấy nhàm vị.
Cửa nhà lắm tin vui,
Như sắp có rể quý.
(Năm 742)

Tiêu đề có nơi chép là Lý diêm thiết 李鹽鐵. Lời dẫn: "Khai Nguyên trung, Lý lệnh vấn vi bí thư giám, ẩm soạn hào xa, hoặc tức kỳ nhân" 開元中,李令問為秘書監,飲饌豪奢,或即其人 (Có người nói năm Khai Nguyên, viên lệnh họ Lý được cử làm bí thư giám, ăn tiệc xa hoa, có thể chính là vị này).

[1] Chậu đựng nước rửa tay có dạng hai con cá chập vào nhau.
[2] Do chữ "thừa long giai tế" 乘龍佳婿 hay "thừa long khoái tế" 乘龍快婿.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Lý giám trạch kỳ 1