10/05/2021 16:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thôn Nho Lâm

Tác giả: Khiếu Năng Tĩnh - 叫能靜

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2014 08:45

 

Triều Lê Bảo Thái thứ hai
Trần công Minh Đạt đến nơi đất này
Tránh sưu trú ở rừng cây
Mới qua khổ thuế lại hay tội nhờ
Cuối thời đánh dẹp trở về
Có tên thôn gọi làng Nho biệt hàng
Người ta mấy kẻ cửu trường
Bảy mươi đã nói tuổi thường hiếm hoi
Đế Vương như ngựa chạy rồi
Than phiền những chuyện trên đời oái oăm
Nguồn: Tân biên Nam Định tỉnh địa dư chí lược, Thư viện tỉnh Nam Định, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khiếu Năng Tĩnh » Thôn Nho Lâm