23/06/2021 13:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương Ấp đạo trung
襄邑道中

Tác giả: Trần Dư Nghĩa - 陳與義

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 19/08/2008 03:41

 

Nguyên tác

飛花兩岸照船紅,
百里榆堤半日風。
臥看滿天雲不動,
不知雲與我俱東。

Phiên âm

Phi hoa lưỡng ngạn chiếu thuyền hồng,
Bách lý du đê bán nhật phong.
Ngoạ khán mãn thiên vân bất động,
Bất tri vân dữ ngã câu đông.

Bản dịch của Nguyễn Hà

Đôi bờ hoa đỏ thuyền bay
Rặng đa trăm dặm lưng ngày gió rong
Nằm trông mây lặng từng không
Nào hay mây với ta cùng trôi xuôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Dư Nghĩa » Tương Ấp đạo trung